WunschMachine

Dag 9 i Den Anatomiske By

1276403_10153745341552995_995602823076849445_o 11087814_10153745346072995_504059801497664355_o 10986424_10153733046447995_4643805769190046717_o 1511933_10153745346167995_4223654674695143010_o 11101410_10153745343902995_4483149820340413856_o 10838030_10153745341597995_1474190364524393563_oF
F
oto Mette Aakjær

GRUPPEN OG FRIHEDEN
Af Mette Aakjær (researcher/performer/krops-skærper)

Kan en gruppe skabe deres eget ”rum” i byrummet?

  • Et ”rum” med egne regler?
  • Et ”rum”, hvor man kan tillade sig at være mere kropslige og sanselige, end man ellers tillader sig i byrummet?
  • Et frirum i bevægelse gennem byen?

Kan det skabe frirum for/i andre (tilfældige forbipasserende)?

Kan vi udføre en balanceakt på konventionernes og de uskrevne reglers knivsæg?

Kan vi åbne egne og andres by-kroppe for nye rum i byrummet, nye måder at bevæge sig i dem, indtage dem, sanse dem?

 

SANSNINGEN OG FORUNDRINGSTILSTANDEN

”Følesansen er den sans, der integrerer vores oplevelse af verden med vores oplevelse af os selv”.                                                                                                                                          Juhani Pallassmaa

Hvad sker der, når vi tillader andre sanser end synssansen at have forrang i vores færden i byen?

Hvad sker der med vores

  • selvforståelse
  • rum-oplevelse
  • relationer til andre (kroppe)
  • relationer til verden
  • måde at bevæge os i byrummet
  • følelser/indre landskaber

 

?

Løgstrup bruger udtrykket at sansningen er ”helbredende” over for en tendens til at sindet vil lukke sig inde i sig selv. Sansningen bryder indelukketheden, selvoptagetheden, en kredsen om sig selv.
”Når det virkelige minde kommer, står mennesket stille som en saltstøtte” (Jacob Paludan).
Et minde, som f.eks. en lyd kan slå hul på sindet, som en is, der knuses.
Eller med Søren Ulrik Thomsen : ”Hvad jeg havde oplevet som 4-årig og hvad jeg havde tænkt for to minutter siden lige inden for rækkevidde…alt var til stede på samme tid…”(Thomsen 2005, s. 158).
En af de måder vi kan genoplade vores sind og afdække erfaringer er via kunsten.
Kunst er sansning og stemthed. Musik er tone og stemning. Maleri er farve og stemning og digtning det stemte udtryk i sætningers rytme eller i ord.
…. Ikke vores viden men vores forundringstilstand skal være maksimal, hvis fænomenerne ikke skal reduceres
.” Steen Lykke

Jeg oplever at sansningen og forundringstilstanden ikke bare helbreder vores selvtilstrækkelighed og uopmærksomhed, men at de er direkte lykkebringende og essentielle for vores velbefindende.

 

 

Next Post

Previous Post

© 2024 WunschMachine

Theme by Anders Norén