WunschMachine

Wunschmachine arbejder med at bruge scenekunstens sprog til at skabe forbindelser. Forbindelser mellem mennesker og ikke-mennesker, mellem rum og kroppe, mellem fagligheder og forståelser, med det formål at gøre os til opmærksomme, aktive deltagere i vores omverden.
Wunschmachines scenekunstkoncepter finder sted udenfor teatrets vægge.

Følg med på facebook

Helga Rosenfeldt-Olsen er kunstnerisk leder af WunshcMachine
www.helgaro.dk

Wunschmachines bestyrelse består af:

Betina Birkjær
Christian Addelhorst Rossil
Mette Obling Høeg

Wunschmachine har base i Faxe Kommune

English

WUNSCHMACHINE is a Danish artistic research-platform using the means of stage-art to create connections – between humans and non-humans, between space and body, between disciplines and understandings – with the purpose to make us into attentive and active participants in our surroundings.

Wunschmachine operates outside of the black box.

Helga Rosenfeldt-Olsen is the artistic leader of WUNSCHMACHINE

http://www.helgaro.dk

The board of Wunschmachine consists of:

Betina Birkjær
Christian Addelhorst Rossil
Mette Obling Høeg