om WunschMachine

 

Wunschmachine arbejder med at bruge kunstens sprog til at skabe forbindelser. Forbindelser mellem mennesker, mellem rum og kroppe, mellem fagligheder og forståelser, med det formål at gøre os til aktive deltagere i vores omverden.

Wunschmachines bestyrelse består af:

Betina Birkjær
Emil Hansen
Mette Obling Høeg

Helga Rosenfeldt-Olsen er kunstnerisk leder af WunshcMachine
www.helgaro.dk

Wunschmachine har base i Faxe Kommune

English

WUNSCHMACHINE is a Danish artistic research-platform using the means of art to create connections – between people, between space and body, between disciplines and understandings – with the purpose to make us into active participants in our surroundings.

The board of Wunschmachine consists of:

Betina Birkjær
Emil Hansen
Mette Obling Høeg

Helga Rosenfeldt-Olsen is the artistic leader of WUNSCHMACHINE

http://www.helgaro.dk