om WunschMachine

Wunschmachine arbejder med at bruge scenekunstens sprog til at skabe forbindelser. Forbindelser mellem mennesker, mellem rum og kroppe, mellem fagligheder og forståelser, med det formål at gøre os til aktive deltagere i vores omverden.

Wunschmachines scenekunstkoncepter finder sted udenfor teatrets vægge.

Helga Rosenfeldt-Olsen er kunstnerisk leder af WunshcMachine
www.helgaro.dk

Wunschmachines bestyrelse består af:

Betina Birkjær
Christian Addelhorst Rossil
Mette Obling Høeg

Wunschmachine har base i Faxe Kommune

English

WUNSCHMACHINE is a Danish artistic research-platform using the means of stage-art to create connections – between people, between space and body, between disciplines and understandings – with the purpose to make us into active participants in our surroundings.

Wunschmachine operates outside of the black box.

Helga Rosenfeldt-Olsen is the artistic leader of WUNSCHMACHINE

http://www.helgaro.dk

The board of Wunschmachine consists of:

Betina Birkjær
Christian Addelhorst Rossil
Mette Obling Høeg