om WunschMachine

Wunschmachine arbejder med at bruge kunstens sprog til at skabe forbindelser. Forbindelser mellem mennesker, mellem rum og kroppe, mellem fagligheder og forståelser, med det formål at gøre os til aktive deltagere i vores omverden.

Wunschmachines bestyrelse består af:

Betina Birkjær
Emil Hansen
Mette Obling Høeg

Helga Rosenfeldt-Olsen er kunstnerisk leder af WunshcMachine
www.helgaro.dk