HAVEN – work in progress

HAVEN er en kommende lyd- og performancevandring om havens historie og betydning for os mennesker. HAVEN forventes at premiere i 2021.

Min have er mit liv
– Amal Mourad (fra Syrien), Domiz-lejren

I Domiz-flygtningelejren dyrker de haver, i interneringslejrene under første verdenskrig skød haver op mellem barakkerne. I krisetider tyer folk til haven. I coronatiden er planteskolernes omsætning blomstret. Haven er, og har altid været livsvigtig for os mennesker, både som udbyttegiver og meningsskaber. Haven er identitet, et helle, mad for sindet og for kroppen.

Gennem HAVEN vil vi tage temaet om menneskets relation til naturen op. Med fokus rettet på haven ser vi hvordan vi har dyrket, kontrolleret, været inspireret af, og fundet fred i naturen gennem tiden. Fra kålgårde og klosterhaver, gennem barokken og romantikken har det ændret sig hvordan, og til hvad, vi har brugt haven. Vi lever i et nu hvor klima og natur med rette fylder utroligt meget. Et fokus på haven kaster lys på hvordan vores opfattelse af og relation til naturen har ændret sig gennem tiden. Samtidig tager HAVEN fat i den diversitet og de konflikter vi finder i nutidens haver – og giver plads til personlige stemmer fra prydhaven, den vilde have, køkkenhaven, altanhaven. Haven er både et sted der samler os og en ideologisk kampplads.

HAVEN er indtil videre støttet af Statens Kunstfond samt Wilhelm Hansen Fonden, vi er på nuværende tidspunkt igang med fundraising til produktionen.