WunschMachine

BYDYRETS VÆKKELSE

En del af Metropolis Ritualer 2022

En frisættelse af bydyret. En rituel intervention i byrummet. En omfavnelse af byens rum.
TID & MØDESTED:
Fre. 16. sept. kl. 14-18 / Blågårds Plads, Kbh. N
Lør. 17. sept. kl. 14-18 / Nørrebroparken, Kbh. N
HVAD: Performancevandring
VARIGHED: Hele vandringen varer 4 timer, men du bliver så længe, du har lyst

Bydyrets Vækkelse er et kropsligt optog, der indtager og omfavner byen gennem fysiske og sanselige interventioner i byens rum. Et legende fokusskifte, der vækker de slumrende og prikker til de styrede kroppe.

Kernefysiker Geoffrey West har påvist, at efterhånden som byen bliver større, begynder tempoet for alting at accelerere – for eksempel forøges noget så grundlæggende som ganghastigheden i byerne i takt med vækst. Hvordan formes vores kroppe af et post-moderne byrum? Og kan vi med et bevidsthedsskifte skabe en øget sanselig, kropslig tilstedeværelse og en generobring af byens rum?

Byrummet er så fyldt med intention, betydning og formål for os, og vi bemærker sjældent byens rå kropslige virkelighed – hvordan vi styres, skubbes og trækkes i. Bydyret opererer ud fra en sanselig politik. Det synliggør elementer, som i dagligdagen strukturerer vores bevægelse og rammesætter vores forestillingsevne.

Bydyret er nulstillet, uden status og identitet. Som flok befinder de sig i et tomrum uden for byrummets regler i en flydende, blød tilstand, hvor alt er muligt. Som sære fremmede i byen uden en tydelig plads. Bydyrets sprog er legende, sansende, rituelt. Og du kan være med.

OM KUNSTNEREN

Helga Rosenfeldt-Olsen er kunstnerisk leder i Wunschmachine, iscenesætter, performer og antropolog. Hun bevæger sig i krydsfelter mellem fagligheder og kunstneriske udtryk. Med et ben på hver side af hækken bruger hun sit kunstneriske virke til at udforske og skabe møder; mellem mennesker; mellem kroppe og landskaber; mellem væsner, fagligheder og forståelser.

Koncept af WunschMachine
Bydyrene kropsliggøres af Helga Rosenfeldt-Olsen, Tora Balslev, Nina Tind, Christian Rossil, Steffen Sommerstedt, Anette Asp, Linh Lee og Peter Vadim

© 2024 WunschMachine

Theme by Anders Norén